Den daglige ledelse:

 

 Uddeler Jens-Erik Klose:

 

 

 

Jens-Erik Klose er født 1962 i Sibberup lidt udenfor Holbæk. Han bor fortsat i Holbæk sammen med sin kone Lene. De har 3 sønner. Jens-Erik har været ansat som uddeler i Lynge Brugs siden 1. juni 1993.

 

Jens-Erik er samfundssproglig student, har en Højere Handelseksamen og afsluttede sin teoretiske uddannelse med en Merkonomeksamen i Indkøb.

 

Jens-Erik startede sin professionelle karriere i den financielle sektor, men blev hurtigt inspireret af et job som lederaspirant i FDB. I det 2 årige praktikforløb blev Jens-Erik tilknyttet SuperBrugsen, Lille Værløse, hvorefter han blev uddelerassistent i SuperBrugsen Jægersborg Allé. I 3 år var han derefter butikchef i Kvickly, Buddinge og inden han kom til Lynge i 1993, var han med til at rette op på økonomien i SuperBrugsen, Lyngby Hovedgade.

 

Jens-Eriks fritidsinteresser har i mange år været fodbold, men nu er det mest af alt golf og individuelt løb, der trækker.

 

Som uddeler i Lynge Brugs er Jens-Erik ansvarlig for den forretningsmæssige ledelse af brugsforeningen, og han skal sikre,  at den ledes i overensstemmelse med vedtægterne og at erhvervslivets love og bestemmelser efterleves.

 

Han er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af personalet og for at indgåede overenskomster med personaleorga-nisationer repekteres.

 

Jens-Erik har det overordnede ansvar for forretningens varekøb og -salg, og at varekøbet jf. kæde- og franchiseaftalen med SuperBrugsen  i videts muligt omfang  sker igennem COOP. Han har også ansvaret for varelageret og for sortimentssammen-sætningen herunder varemængde, varepriser, varekvalitet og datomærkning.

 

Jens-Erik skal sikre, at der føres et nøjagtigt kasseregnskab, at alt regnskabsmateriale holdes i god orden og at terminer for regnskabsrapporteringer overholdes. Han skal derudover drage sikkerhed for, at likvide midler og alle værdipapirer opbe- vares forsvaligt, at alle nødvendige forsikringer er tegnet og at brugsforeningens revisions- og kontrolforanstaltninger efterleves.

 

Endelig er Jens-Erik ansvarlig for den almindelig vedligeholdelse af bygninger, udenomsarealer, inventar og maskiner.

 

 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00