2014 blev et intenst og succesfuldt år for SuperBrugsen i Lynge.

 

Ideerne blev undfanget i 2011, men det var først i 2014, de blev realiseret. En samlet investering på 11 mio. kr. startede i marts måned med installering af nye køle- og frysemøbler samt et nyt CO2 kølesystem. Da denne omstilling var færdiggjort, blev udbygningen af forområdet og indgangspartiet påbegyndt, og det betød en sommerferie med udgravninger og støberiarbejde.

 

Der var en forventning om, at byggeriet ville være generende for Brugsens kunder med ændrede adgangsveje, stæk støj og meget støv, så derfor havde ledelsen lavet en meget stram tidsplan. På den måde ville generne blive reduceret, og takket være en meget professionel styring af byggeriet samt en god portion godt vejr, lykkedes det at holde planen.

 

Lykkeligvis blev byggeriet også forskånet for de helt store overraskelser, bortset fra den uge, hvor Rudersdal Forsyning sideløbende opgravede en større del af Lynge Bytorv for at renovere kloaksystemet.

 

I forlængelse af udbygning i forområdet blev der foretaget en omstilling i store dele af butikken. Der blev installeret nye lavere reolsystemer, der blev etableret bredere gangarealer, og der blev tilgodeset flere aktivitetspladser. Blomsterafdelingen blev flyttet ud mod indgangsportalen og tørvarer som kaffe, konserves og morgenmads-produkter blev flyttet frem i butikken. Omvendt blev nonfood og produkter til personlig pleje flyttet hen imod kasseområdet. Det skabte dog ikke større forvirring, da kunderne kunne se, at de havde fået en meget mere overskuelig og lys butik.

 

”Den lyse butik” kunne kunderne også tage hel bogstaveligt. Det var nemlig parallelt med byggeriet besluttet at udskifte al loftsbelysning til LED belysning. En pæn stor investering, men med en meget konkret og hurtig besparelse på elregningen.

 

Som planlagt blev udbygningen færdiggjort i midten af oktober, og der kunne holdes åbningsfest den 23. oktober med et rekordstort opbud af kunder og en rekordstor omsætning på dagen og de følgende dage. Og på trods af byggerodet kunne Lynge Brugs lige inden nytår fejre, at butikken ramte en vareomsætning på 100 mio. inkl. moms for første gang nogensinde i foreningens historie. Kunden, der hjalp butikken på vej – Annette Kær fra Lynge – fik naturligvis sit køb gratis den dag.

 

Som forventet blev foreningens økonomiske resultat i 2014 noget lavere end det foregående år. Det blev til et overskud af den primære drift på 667.000, men godt hjulpet på vej af indtægter fra overdragelse af SuperBrugsen i Ølsted til COOP, blev bundlinjen i 2014 til et overskud på kr. 882.000.

 

Ultimo året 2014 er Lynge-Uggeløse Brugsforenings egenkapital i absolutte tal steget til kr. 19,9 mio. mens soliditetsgraden som følge af investeringen er faldet fra 46,9 til 44,4 %.

 

Lynge-Uggeløse Brugsforening har prioriteret hvervning af nye medlemmer højt, og der er nu 2.462 medlemmer imod 2.200 i 2013. Foreningens strategiske mål er 4.000 medlemmer i 2019.

 

To gange om året bliver der i COOP regi lavet en undersøgelse af kundernes tilfredshed med butikken. Her i efteråret fik SuperBrugsen Lynge et meget flot resultat på trods af, at det var midt i ombygningen. Den højest opnåelige score er 100, og butikken blev - med en score på 66,6 - nr. 7 iblandt kollegabutikker på Sjælland. Samtidig har SuperBrugsen i Lynge en meget stor andel af medlemmer og kunder, der er positive overfor butikken, og som derfor kan regnes som dens ambassadører.

 

Foreningens bestyrelse har siden marts 2014 været i gang med at udforme en ny strategiplan. Der er taget udgangspunkt i foreningens og forretningens nuværende situation, og bestyrelsen har været igennem en fremtidsanalyse. På basis af dette er der formuleret nye visioner og værdier, og som endemål har bestyrelsen opstillet en række målsætninger, som den og den forretningsmæssige ledelse nu er i gang med at gennemføre.

 

I løbet af 2014 er Lynge Brugs gået markant ind i de digitale medier. Der har været en hjemmeside i mange år, men den er nu udbygget med helt egne lokale tilbud sammen med information om foreningen og forretningens aktiviteter. De lokale tilbud kan kunderne nu også få sendt direkte til deres mail box, og tilbuddene suppleres med ”her og nu” tilbud på Lynge Brugs Facebook side.

 

I butikken er der efter udbygningen blevet installeret store butiksskærme, to ved udgangskasserne og én ved indgangen. Her informeres om butikkens forskellige afdelinger, om foreningens strategiske tiltag og om aktuelle arrangementer og begivenheder. Der er ligeledes opsat en digital skærm i caféen, der kan bruges som ”kunde til kunde” opslagstavle.

 

I bestyrelsen er der arbejdet meget med at kunne tilfredsstille ”kunden der har travlt i hverdagen”. Det er nu lykkedes med et nyt ”bestil og hent” program. Man bestiller varerne on-line, personalet i Lynge Brugs plukker varerne, og når man ankommer til butikken sætter personalet varerne ind i kundens bil. Meget enkelt og så koster det blot 30,- kr. for den ekstra service.

 

Sidstnævnte forventer forretningen sig meget af, selvom det lige nu ligger i småtingsafdelingen. Men det anbefales at gå ind på Brugsens hjemmeside www.lyngebrugs.dk og se meget mere om Lynge Brugs forskellige nye digitale tiltag.

 

Lynge-Uggeløse Brugsforening er stærkt forankret i lokalsamfundet. Der har således været meget fokus på at få lokale leverandører ind i butikken og som eksempel kan nævnes Hansen Is, Lynge Honning, Mørdupgård mel og Øllingegård mælk. Foreningen deltager også aktivt med sponsorater til den lokale idrætsforening LUI, ligesom Plejecenter Lynge Hus støttes ved forskellige aktiviteter. Sidste år støttede Brugsen bl.a. LUI’s pigefodboldhold med en turneringstur til USA, hvor de kom hjem med en flot 2. plads.

 

Endelig afholder foreningen igennem året en række arrangementer i lokalområdet lige fra tøndeslagning ved Fastelavn til gratis sildebord ved Lynge Byfest og billige billetter til Cirkus Dannebrog.

 

I Lynge-Uggeløse Brugsforening er man enige om, at 2014 var et særdeles spændende år med mange udfordringer, men også et år, hvor man tog et stort skridt ind i fremtidens fødevarehandel.
 

SuperBrugsen • Lynge Bytorv 17 • 3540 Lynge •

Åbningstider butik: Mandag - Søndag: 08.00 - 20.00 • Åbningstider kiosk og bager: Mandag - Søndag: 07.00-20.00